Download

Modeli ugovora

iconUgovor o asignaciji – primer 1

iconUgovor o asignaciji – primer 2

iconUgovor o autorskom delu – primer 1

iconUgovor o cesiji – 1

iconUgovor o cesiji – 2

iconUgovor o licenci – prmer 1

iconUgovor o licenci – prmer 2

iconUgovor o posredovanju – prmer 1

iconUgovor o posredovanju – prmer 2

iconUgovor o zakupu osnovnog sredstva

iconUgovor o zakupu pokretne stvari

iconUgovor o zakupu poslovne zgrade

iconUgovor o zakupu poslovnog prostora

iconUgovor o zakupu putničkog vozila

iconUgovor o komisionu

iconUgovor o prodaji pokretne stvari – automobila

iconUgovor – zajam novca

Obrasci i dokumenta iz oblasti – Zdravlje na radu

iconPravilnik o načinu i postupku procene rizika

iconSmernice za izradu i model akta o proceni rizika (sa sajta ministarstva rada)

Obrasci i dokumenta iz oblasti – Popisa imovine i obaveza

iconIzveštaj komisije za popis

iconOdluka o knjiženju rezultata popisa

iconOdluka o popisu i obrazovanju komisije za popis

iconPlan rada komisije za popis

iconUputstvo direktora za popis

Obrasci i dokumenta iz oblasti – Radno pravo

iconSporazum o prestanku radnog odnosa

iconUgovor o radu

iconUgovor o delu

iconUgovor o stipendiranju

Obrasci – Knjiga privrednih društava

iconKnjiga odluka

iconKnjiga udela

Obrasci – Registar menica i ovlašćenja

iconZahtev za registraciju menica – prilog 1

iconZahtev za registraciju menica – prilog 2

Obrasci – Zabrana pušenja

iconObrazac 1 – Izveštaj o povredi zabrane pušenja

iconOdluka o imenovanju lica za kontrolu zabrane pušenja

iconPravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja