Ponuđači

POMOĆ PONUĐAČU OBUHVATA:

 1. Analiza Konkursne dokumentacije
 • Pregled Konkursne dokumentacije
 • Predlog i zahtev za razjašnjenje Konkursne dokumentacije
 • Zahtev za produženje roka za podnošenje ponuda
 1. Izrada dopisa
 • Pisanje podnesaka naručiocu
 1. Priprema ponude
 • Izrada spiska neophodne dokumentacije
 • Davanje saveta za pripremu i podnošenje ponude
 • Pregled dostavljenih dokumenata
 • Izrada dokumenata na obrascima iz Konkursne dokumentacije
 • Pakovanje i zaštita ponude
 1. Zahtev za zaštitu prava
 • Analiza konkursne dokumentacije u slučaju sumnje ponuđača na zakonitost iste
 • Analiza rada Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
 • Uvid u ponude drugih ponuđača
 • Iznalaženje razloga za podnošenje osnovanog Zahteva za zaštitu prava
 1. Konsultantske usluge